‘Jesus Christ Superstar’ is vier keer door LIZ opgevoerd in de Nicolaikerk te Utrecht, van 26 tot en met 29 maart 2010.

Geschiedenis
Al vanaf het eerste moment kreeg ‘Jesus Christ Superstar’ (JCS) vanuit religieuze hoek stevige kritiek te verduren. ‘De Heer is geen superster’, zo luidde het commentaar. Tot een jaar of tien geleden kon je bij een voorstelling van de musical deze tekst tegenkomen op spandoeken van demonstranten voor de ingang van het theater. Met deze leus legden zij, waarschijnlijk ongewild, precies de vinger op het wezen van de musical. Lloyd Webber en Rice tonen in JCS vooral de menselijke kant van Jezus: een man met twijfels die zich voor een grote opdracht geplaatst ziet, maar ook niet altijd weet hoe hij die moet vervullen.

Wat Lloyd Webber en Rice juist niet doen, is Jezus tonen als superster. Wel laten zij zien wat er gebeurt als het geloof of de bevlogenheid van omstanders zo groot wordt, dat zij, tegen de wil van hun held in, van hem een superster maken. Ze tonen de druk die daardoor op een individu wordt gelegd en welke verstrekkende gevolgen dat kan hebben. In het geval van Jezus gaat het hier om het gevaar van de macht. Hoezeer Jezus ook de heldere boodschap van de vrede predikte, het feit dat veel mensen door hem geïnspireerd raakten, zorgde ervoor dat zowel de wereldlijke macht (Koning Herodes, Stadhouder Pilatus) en de religieuze macht (hogepriester Kajafas) in hem een gevaar zagen dat geëlimineerd moest worden.
Daarnaast gaat JCS vooral ook over mensen. Een van de redenen dat de musical met recht een meesterwerk mag heten (en zo inmiddels ook algemeen is erkend), is het feit dat Lloyd Webber en Rice personages van vlees en bloed hebben gecreëerd, met niet alleen maar overtuigingen, maar ook hun twijfels. Judas volgt zijn innerlijke stem, maar kan niet overzien dat dit uiteindelijk alleen tot zelfmoord kan leiden. Pontius Pilates probeert Jezus te doorgronden, maar kiest, als hem dat niet lukt, voor de makkelijkste weg naar zelfbehoud. Maria Magdalena wil Jezus liefhebben, maar weet ook dat hij een goddelijke opdracht heeft die wederzijdse liefde tegenhoudt. Het zijn deze tegenstellingen die het verhaal een sterk menselijke dimensie geven.

De versie van LIZ
LIZ wilde met JCS de nadruk leggen op het onvermogen van mensen om één wijs mens te kunnen volgen, het voordeel van de twijfel te geven, en zijn of haar uitgezette beleids-lijnen op te volgen, omdat ons ego ons in de weg zit. 

Steeds minder mensen erkennen de positie van de leider, de manager. De trainingen Natuurlijk Leiderschap zijn in bedrijven, ondanks de crisis, nog zeer gewild. Immers: wij willen allemaal Superster zijn! So you think you can dance? So you think you’re a Superstar? De televisieprogramma’s buitelen over elkaar heen om ons ervan te overtuigen dat we allemaal grote, charismatische talenten in de dop zijn. Of in ieder geval zouden moeten en kunnen zijn. Het tijdperk van “Iedereen Beroemd” is nog lang niet voorbij.

Stel: Hij dient zich morgen aan. Immers: massa’s mensen wachten op Zijn terugkeer. Hij loopt over het water van de Oude Gracht, cirkelt als een vogel om de Dom, daalt zacht neer en zegt: “Ik ben hier om jullie te leiden naar Geluk, Voorspoed en Welvaart. Ik ben De Weg. Volg mij”. Wij lachen Hem uit, wij herkennen Hem niet! De naam Hans Klok zal vallen en we duiken in onze Twitter-, Hyves- en Facebook- wereld om iedereen uit te nodigen, te dwingen om ONS te volgen.